Overslaan en naar de inhoud gaan
Drie verklede mensen

Kennismakingsfase

Gedurende de eerste twee weken van jouw opname staat kennismaking centraal met zorgverleners, medepatiënten en therapieën. Jouw twee persoonlijk begeleiders stellen samen met jou een behandelplan op. Zij overlopen met jou de onthaalkaft, luisteren naar jouw vragen en informeren je over praktische zaken. Verder nodigt ook een van de psychologen jou uit voor een kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk om jou voldoende tijd te geven om te wennen aan deze nieuwe omgeving.

Bij de start van jouw opname zal er op het eerstvolgend overlegmoment beslist worden of je enkel kan deelnemen aan therapieën op de afdeling of je ook kan deelnemen aan therapieën buiten de afdeling. Dit wordt steeds individueel bekeken. Tijdens je opname wordt regelmatig geëvalueerd hoe de therapieën verlopen.

Exploratiefase

We nemen de tijd om jou te leren kennen zodat we zicht krijgen op jouw moeilijkheden, wat jouw sterktes zijn, wie voor jou belangrijke mensen zijn in jouw leven en hoe je hiermee in relatie staat, hoe het contact met medepatiënten en zorgverleners verloopt en welke obstakels je tegenkomt tijdens therapieën. Van daaruit gaan we samen met jou op zoek naar doelstellingen waaraan je wenst te werken en welke toekomstperspectieven voor jou belangrijk zijn. Persoonlijk begeleiders nemen het concrete behandelplan met je op. Tegelijkertijd zijn andere zorgverleners beschikbaar wanneer je dat nodig hebt.

Ongeveer zes weken na jouw opname wordt deze informatie samengebracht op de teamvergadering in de vorm van een uitgebreide bespreking. Jouw persoonlijk begeleiders bereiden deze vergadering samen met jou voor aan de hand van een eerste procesbespreking. Dit is een moment dat we samenzitten met jou en de zorgverleners die het meest betrokken zijn in jouw behandelplan. Op deze manier krijg je uitgebreid de kans om met de zorgverleners in dialoog te gaan en is er veel ruimte voor jouw eigen inbreng. We bekijken tijdens dit moment hoe de opname loopt en welke evolutie je ervaart in jouw individueel traject. Op de teamvergadering - waar je steeds welkom bent om zelf je verhaal te brengen - bekijken we hoe we ons op jouw zorgvraag kunnen afstemmen en hoe we je als team kunnen ondersteunen in je traject.

Individueel behandeltraject

We vragen om je zoveel mogelijk te engageren voor die therapieën die belangrijk zijn voor jouw behandelplan, deel te nemen aan het groepsgebeuren en met ons in gesprek te gaan, ook al word je hierdoor geconfronteerd met moeilijke situaties. Dit geeft je de kans om op zoek te gaan naar de zaken waar je mee aan de slag wil.

Na de uitgebreide bespreking vindt er maandelijks een evaluatie plaats van jouw behandelplan. Ook hier is het de bedoeling dit telkens met jou voor te bereiden en te bespreken. Bij deze evaluaties bekijken we hoe jouw behandelplan verloopt, wat we tegenkomen in samenwerking met jou, of er doelstellingen bijgestuurd moeten worden en of er nieuwe vragen zijn om over na te denken. Na een viertal maanden plannen we een tweede procesbespreking in en daaropvolgend is er een tussentijds overleg met medewerkers van jouw verwijsafdeling. Hier staan we stil bij het verloop van jouw behandeltraject. Daarnaast wordt er samen met jou gekeken naar een mogelijk behandelvervolg zodat er zoveel mogelijk continuïteit is in de zorg die je aangeboden krijgt.

Afronding

Een gemiddelde behandelperiode op een IBE duurt ongeveer zes maanden. Na deze zes maanden is het in principe de bedoeling dat je verder aan de slag gaat met de verwijzende hulpverleningsinstantie die jou heeft aangemeld. Zij bouwen verder op jouw behandelplan of zoeken naar een meer geschikte afdeling voor jou of zelfs ambulante begeleiding in geval je weer op eigen benen kunt staan. Wanneer het zinvol lijkt nog langer in behandeling te blijven op IBE, kan dit besproken worden. Het maximumverblijf op een IBE is één jaar, maar dit is uitzonderlijk.

Het loslaten van het bekende, piekeren over nieuwe stappen en afscheid nemen van medepatiënten en zorgverleners kan mogelijk heel wat bij jou teweeg brengen. We zijn er voor jou en luisteren naar wat dit voor jou betekent.

Aanvullend therapieprogramma

Hiernaast zijn er activiteiten en therapieën die buiten de afdeling worden aangeboden. Patiënten kunnen hun persoonlijk programma aanvullen met:

Ook goed om weten: