Wel en Stroom zijn gesloten afdelingen. Dit betekent dat de buitendeuren op slot zijn, maar dit betekent niet dat je de afdeling niet kan verlaten. Er zijn geen vaste afspraken over het verlaten van de afdeling en weekends. Dit wordt voor iedereen individueel bekeken tijdens de teamvergaderingen of na overleg met de geneesheer van de afdeling en in functie van jouw behandeltraject.

Wij vragen jou geen medepatiënten te vervoeren in jouw auto. Je bent niet verzekerd via het ziekenhuis.