Mensen in gesprek in het salon

Wij vinden het belangrijk om familie en belangrijke anderen in het verhaal van de cliënt te betrekken. Wij stellen dit steeds voor aan de cliënt en hij kan hierin mee beslissen. Wij zijn bereid om overlegmomenten te plannen indien nodig.