Man herstelt fietswiel
Man op tractor

Ook hier zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de nood aan ondersteuning en nabijheid. Dit kan zowel ervaring opdoen door te doen, als via bewuste reflectie of gerichte vragen.

Twee mannen recycleren oud speelgoed

Het Werkhuis

Heb je een psychische kwetsbaarheid en wil je jezelf graag zinvol inzetten en aan de slag gaan met je wensen rond werk?

We merken op dat niet iedereen onmiddellijk de stap naar het werkveld weer kan zetten. In Het Werkhuis kan je terecht voor groepsactiviteiten waar je talenten kan (her)ontdekken en (opnieuw) kan inzetten via uiteenlopende arbeidsmatige opdrachten. We haken zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Met deze groepsactiviteiten geven we deelnemers de kans om deze stap te verkleinen. Graag luisteren we van begin af aan naar je specifieke vragen en/of wensen die je hebt rond werk en trachten we hier samen mee op weg te gaan in samenspraak met jou en je omgeving.

Man bewerkt hout

De groepsactiviteiten zijn gebundeld in vijf thema’s:

Klussen

We hopen ieders kennis in te zetten in het volbrengen van onze opdrachten. Deze kunnen gaan van het opmaken van tweedehands meubelen, schilderwerken, opstel- en afbraakwerken bij evenementen, fabriceren en plaatsen van insectenhotels, fietsen herstellen, … Dit doen we voor Bethanië, De Kringwinkel, lokale vzw’s, …

Natuur en dieren

Seizoensgebonden activiteiten zoals werken in de moestuin, verwerken van de oogst, … Helpen bij zorgbossen en activiteiten i.s.m. Natuurpunt vzw. Verzorging van dieren op het domein van Bethanië en samenwerkingen met zorgboeren.

Productie

Activiteiten met de nadruk op verpak-, tel- en sorteerwerk. Zoals bv. bij De Werkplaats (Oostmalle), Brouwerij der Trappisten (Westmalle), werkhoekje (Bethanië), …

Voeding

Groepsactiviteiten waar ieder werkt aan een eigen deeltaak om samen smoothies, cakes, hapjes of andere te verzorgen. Dit doen we voor de gemeente, sociale kruidenier, interne en externe evenementen,…

Dienstverlening

Activiteiten met als doel hulp te bieden aan derden zoals het uitvoeren van kleine administratieve taken, deelname zwerfvuilactie, werkervaringen in Boetiek Stefanie , …

Kostprijs

Deelname aan de groepsactiviteiten is gratis. Wanneer er een individueel traject wordt opgestart om antwoorden te zoeken op individuele vragen, dan betaal je 8 euro per kalenderjaar.