Gesprek tussen twee mensen

Aan een opname op Archipel gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf. Tijdens dit gesprek peilen de hulpverleners van Archipel naar jouw verslavingsprobleem. Ze stellen je ook enkele vragen over je familie/vrienden/steunfiguren, financiële, woon- en werksituatie. Op die manier schatten ze in of een behandeling op Archipel jou zou kunnen helpen. Het gesprek vindt op Archipel zelf plaats.

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan telefonisch via +32(0)3 380 25 54 (Danny Vermeiren) of +32(0)3 380 25 53 (An Tuytelaars).  Het is belangrijk dat je zelf contact opneemt. De huisarts of andere hulpverleners kunnen een doorverwijsbrief meegeven, dit is echter niet noodzakelijk. Samen met het team van Archipel spreek je een moment voor een intakegesprek af. Soms kan je tijdens dezelfde week nog op intakegesprek komen, soms loopt de wachttijd voor een intakegesprek tot enkele weken op. Dit hangt af van het aantal vragen tot een kennismakingsgesprek.

Indien je in aanmerking komt voor opname op afdeling Archipel, bekijken we wanneer de opname mogelijk is. Op dat moment wordt er telefonisch contact met je gelegd om een opnamemoment af te spreken.