Psychiater

De psychiaters zijn elke werkdag aanwezig op de afdeling. Als je hen wil spreken, kan je dit vragen via de begeleiding.

Zorgverlener en groepsbegeleider

Elke leefgroep op Archipel heeft vaste begeleiders. Algemeen vormen zij de rode draad doorheen je behandeling, van bij opname tot aan ontslag.  Ook bij de nazorgmomenten zijn zij aanwezig.

Aan de hand van groeps- en individuele gesprekken helpen ze je inzicht te krijgen in jouw verslavingsprobleem. Ze ondersteunen en begeleiden jou tijdens het hele behandelplan en gaan samen met jou op weg. De begeleiders zorgen voor structuur via dagplanning en begeleiden een aantal groepssessies en groepsactiviteiten.
 

Maatschappelijk werker

Zij zal je graag te woord staan bij problemen of vragen over jouw administratieve, sociale en financiële situatie. Er kan eventueel een begeleiding opgestart worden om problemen op dit vlak verder aan te pakken.

Psycholoog

Zij verzorgen mee de intakes, gesprekken met derden (familie, partners, …) en groepsgesprekken in de verschillende groepen.

Beeldend therapeut

In deze therapie staat voornamelijk het werken met materialen, vormen, kleuren en beelden centraal waarbij behalve de betekenis van het werkstuk ook de beleving van het werken zelf als hefboom dient voor het op gang brengen van een veranderingsproces.

Ergotherapeut

Hij zal binnen de O-groep wekelijks de huishoudelijke therapie begeleiden waarin taken als koken en schoonmaken aan bod komen. Bij een langere opname kan de ergotherapeut je helpen bij het zoeken naar een geschikte vrijetijdsactiviteit of werkmogelijkheden. Dit kan in de drie behandelgroepen.

Psychomotorisch therapeut

Zij kan je helpen om via het lichaam en beweging meer inzicht te krijgen in jezelf en jouw proces en op een gezonde manier om te gaan met jouw lichaam. Deze sessies omvatten fitness, sport en spel, bewegingsexpressie en relaxatie.

Dramatherapeut

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie. In deze therapie maken we gebruik van verschillende aspecten van toneel: rollenspellen, teksten, lichaamsbewustwording, symbolisatie, fantasie, improvisatie, expressie, … Op een speelse manier komen verschillende thema’s aan bod: sociale vaardigheden, groepsdynamiek, het ‘hier en nu’, grenzen stellen, emoties, zelfvertrouwen en zelfbeeld, verslaving, … Binnen het spel maken we een veilige omgeving om te experimenteren met nieuw gedrag, belevingen en ervaringen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke draagt zorg voor een goede coördinatie van de afdeling. Je kan altijd bij hem terecht voor vragen of bedenkingen.

Logistiek medewerker

Zij zorgt voor logistieke ondersteuning van de afdeling. Zij zal ook met jou op consultatie gaan in het ziekenhuis als dit nodig is.

Schoonmaak

Zij zorgen voor het onderhoud van de ganse afdeling.