We weten dat het voor ouders niet eenvoudig is om tijdens de opname de zorg voor de kinderen tijdelijk over te laten aan anderen. We willen samen met de patiënt bekijken hoe hij de zorg voor de kinderen kan blijven dragen.

Meer info over Kopp (kinderen van ouders met psychische problemen) kan je nalezen op de algemene site van Bethanië.

Willen kinderen graag online op zoek naar hulp of informatie, dan kunnen ze terecht op volgende sites:
Al-anonvl
Druglijn
Drankjewel
Ikmaakdeklik
Familieplatform
Awel