We vinden het zinvol om ook jou als familie of omgeving te betrekken bij het traject van de patiënt. Het kan zijn dat we jou uitnodigen voor één of meerdere gesprekken. De patiënt bepaalt zelf mee wie er uitgenodigd wordt. Het gesprek gaat steeds door samen met de patiënt.