Vrouw schildert tijdens beeldende therapie

Ontwenning en oriëntatie

De eerste periode van de opname ligt de nadruk op lichamelijk ontwennen en herstel. In overleg met de afdelingspsychiater wordt er eventueel medicatie opgestart ter ondersteuning. We leren elkaar kennen, je krijgt een zicht op wat afdeling Archipel voor jou kan betekenen, samen maken we een inventarisatie van zowel de moeilijkheden waar je mee kampt als de mogelijkheden die er zijn. 

Tijdens deze ontwennings-, observatie- en oriëntatieperiode bespreken we samen welke hulp je verder nodig hebt. Mogelijkheden zijn een behandeltraject op afdeling Archipel of een ambulante hulpverlening of doorverwijzing naar een andere afdeling.

Groepswerking staat centraal. Er wordt verwacht dat je zoveel mogelijk deelneemt aan het therapieprogramma.
 

Behandeltraject Archipel

Voor verdere behandeling wordt er een minimumengagement van zes weken verwacht. In alle groepen staat groepswerking centraal. Alle groepsleden spelen een rol in de therapie. In een groep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle groepsleden hebben hun eigen persoonlijkheid en levensgeschiedenis, sterke en minder sterke kanten. Je reageert op een bepaalde manier op anderen. Je zegt en doet dingen die anderen beïnvloeden. Je neemt ook vaak een bepaalde rol aan in een groep. Je kunt erachter komen wat anderen bij jou oproepen en bewust worden op welke manier je op anderen reageert. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen in en door de groep ontstaan.

We kiezen voor een groepswerking zodat we in interactie kunnen gaan met elkaar, we vragen om zaken die herkenbaar zijn of vragen bij jou oproepen samen in groep bespreekbaar te maken met de begeleiding.

De mogelijke behandelgroepen zijn:

 • Groep geel (residentiële psychodynamische groep)

  Hier kan je terecht wanneer je eerder praktische vragen hebt. Bv. het zoeken naar woonst, werk, vrijetijdsbesteding, ... Hiernaast hebben we aandacht voor jouw verhaal, wat je hebt meegemaakt, wat de betekenis is van het verslavingsmiddel in jouw leven en hoe je omgaat met de anderen in jouw omgeving.

 • Groep blauw (residentiële therapeutische groep)

  Hier werken we aan vragen zoals: Wie ben ik?, Hoe ga ik om met de anderen uit mijn omgeving?, Hoe is mijn communicatie met de anderen?

  Jouw verhaal verder uitdiepen vanuit jezelf, met ondersteuning of met structuur aangebracht vanuit de begeleiding.

 • Groep groen (dagbehandelgroep)

  Als je lichamelijk ontwend bent, is het mogelijk om een programma te volgen waarbij je vijf dagen per week van 9:00 tot 16:00 uur aanwezig bent om stil te staan bij jouw middelengebruik en de gevolgen hiervan op jezelf en je omgeving. Psychodynamische en therapeutische vraagstukken komen aan bod.

  Naar het einde van een behandeltraject zijn er meerdere mogelijkheden om jouw therapeutisch proces geleidelijk aan af te ronden. In samenspraak met het team kan er gekozen worden voor verlengde weekends of dagbehandeling met afbouwdagen.

Activiteiten en therapieën buiten de afdeling

Hiernaast zijn er activiteiten en therapieën die buiten de afdeling worden aangeboden. Patiënten kunnen hun persoonlijk behandelprogramma aanvullen met:

VLOT-medewerker helpt een bezoeker

Vlot (Vormingscentrum, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie). en Vlot-activiteiten waarbij je jouw eigen behandelprogramma op dinsdag- en donderdagnamiddag kan samenstellen.

Ook goed om weten