Elk verhaal is uniek. We proberen samen met jou naar een behandeling te zoeken die maximaal afgestemd is op je vragen en verwachtingen.

Patiënten op Archipel hebben eerst tijd nodig om lichamelijk te ontwennen om vervolgens met de eigenlijke behandeling te starten. De meeste patiënten blijven zo'n 2 à 3 maanden op Archipel. Wanneer tijdens deze periode duidelijk wordt dat een langer of een meer aangepast hulpverleningstraject nodig is, zullen we dit samen met jou bespreken. We zoeken samen met jou waar dit kan.