Op de eerste dag van je opname zal je de psychiater spreken. Daarna kan je de psychiater spreken op jouw vraag. Dit geef je door aan het team en zij maken een afspraak voor jou met de dokter. Wanneer de psychiater dit nodig acht, zal hij jou zelf uitnodigen voor een consultatie. De psychiater neemt wekelijks deel aan de teamvergaderingen en blijft op die manier op de hoogte van jouw toestand en volgt het verloop van de behandeling mee op.