Gesprek in de leefruimte van Kadans

Kadans

Kadans is een open behandelafdeling voor 22 volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en psychische problemen. Naast een opname gericht op voortgezette behandeling en resocialisatie, zijn dagbehandeling en nazorg mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

Kadans biedt zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel tussen 18 en 65 jaar met psychische en cognitieve problemen: geheugen- en oriëntatiestoornissen, planningsproblemen, mentale vermoeidheid, verwerkingsproblemen, gebrek aan ziekte-inzicht, persoonlijkheidsveranderingen, emotionele schommelingen, apathie, impulsiviteit, decorumverlies of agressie, …