Overslaan en naar de inhoud gaan

Persoonlijk begeleider

Vanaf de eerste dag van de opname krijgt de patiënt een persoonlijk begeleider (PB) toegewezen. Je PB is een eerste contactpersoon die je van nabij begeleidt doorheen de behandeling. Hij of zij zal op regelmatige basis met je spreken over behandeldoelen, moeilijkheden die je ervaart, hoe je je voelt, ... Als jij dat goed vindt, betrekken we graag de mensen die voor jou een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan je partner, ouders, kinderen, vrienden, begeleiders, ... Het is voor ons niet altijd duidelijk in welke mate wij deze mensen informatie kunnen geven over je behandeling omdat we gebonden zijn aan ons beroepsgeheim. Praat hierover zeker met je PB en psycholoog, die samen met de maatschappelijk werker deze contacten kunnen ondersteunen.

De verantwoordelijke

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor aanmeldingen, de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Zij volgt ook mee het verloop van je behandeling op. Zo neemt ze deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar deze ter sprake komt. Voor vragen over je behandelplan, eventuele klachten of ideeën, kan je bij haar terecht.

De psychiater

De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid voor je behandeling. Zij komt enkele keren per week op de afdeling en volgt op hoe het met je gaat en welke medicatie je kan helpen. Wanneer je haar wenst te spreken, maak je een afspraak via de begeleiders.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt je in sociale en administratieve zaken. Je kan bij haar terecht met vragen over geldzaken, woonst, werksituatie, eventuele schulden of rekeningen die je moet betalen. Zij kan ook contact opnemen met belangrijke personen in je leven (bv. familie, bewindvoerder, betrokken zorgverleners, …). Om dit te bespreken maak je een afspraak.

De psycholoog

De psycholoog begeleidt de psychotherapeutische groepsgesprekken. Op indicatie kan er een individueel gesprek met de psycholoog plaatsvinden.

De ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt zowel individuele als groepssessies, bv. huishoudelijke therapie, geheugentraining, probleemoplossende vaardigheden, …
Zo nodig helpt zij je bij het zoeken naar een geschikte job of vrijetijdsinvulling.
De ergotherapeut neemt ook de taak van persoonlijk begeleider op zich.

De bewegingstherapeut

De bewegingstherapeut benadert je vanuit het bewegen en de lichamelijkheid. Dit vertaalt zich o.a. in fitness, relaxatie en bewegingsexpressie, sport en spel, … Ook hier zijn er individuele en groepssessies.

Beeldend therapeut

De beeldend therapeut zorgt voor non-verbale therapie, een ervaringsgerichte therapie waarin ‘doen’ centraal staat. De therapeut werkt met verf, krijt, klei en tekenmaterialen. De aandacht gaat naar het uitproberen wat de materialen betekenen voor jou binnen je opname. Het werkstuk groeit vanuit jouw eigen expressieve zoektocht. Er is een constante dialoog aanwezig tussen jezelf en het materiaal. Het beeldend werken nodigt uit tot zoeken naar nieuwe oplossingen en het verkennen van de eigen mogelijkheden. Het beeld heeft als extra dimensie dat het tastbaar wordt gemaakt, iets wat veranderingen zichtbaar kan maken.

Beeldend werk kan een poort zijn om stil te staan bij jezelf. Het perspectief wordt ruimer en er wordt ruimte gecreëerd om op een andere manier naar jezelf te kijken, de anderen en de wereld rondom. Het werken met kleuren, beelden en vormen kan dus een hefboom zijn voor een veranderingsproces.

Algemeen arts

Bij lichamelijke klachten kan je een beroep doen op de algemeen arts van Bethanië. Hiervoor dien je een afspraak te maken met je behandelend psychiater.

Neuropsychologe

Zij neemt neuropsychologische testen af.

Logopediste

De logopediste helpt mensen in het terug leren of verbeteren van het spreken. Zij geeft individuele sessies om de aandacht van mensen te verbeteren. Tevens geeft zij groepstherapieën rond communicatie.

Schoonmaakmedewerkers

Schoonmaakmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van de afdeling. Ze poetsen ook jouw kamer.