Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee mannen maken samen een puzzel

Bezoekuren Kadans

  • Dinsdag en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur
  • Woensdag van 14:00 tot 17:00 en van 18:00 tot 20:00 uur
  • Zaterdag, zon- en feestdagen van 13:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 20:00 uur

Tijdens deze uren ben je welkom op de afdeling. Andere bezoekmomenten zijn ook mogelijk als dit binnen de behandelafspraken past. Neem hiervoor contact op met de persoonlijk begeleider of met het team.

Je kan je familielid, vriend of vriend(in) mee op weekend nemen mits akkoord van de behandelend arts.

Twee mannen maken samen een puzzel

Infomomenten

Drie keer per jaar organiseert Kadans een infoavond voor familie en naasten over specifieke thema’s m.b.t. de NAH-problematiek. Twee keer per jaar is er ook een familiemiddag op zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur. Familie krijgt automatisch een uitnodiging toegestuurd.

Hand dat aan een puzzel werkt

Kan je als familie betrokken worden bij de behandeling?

Familie wordt standaard uitgenodigd op de afdeling indien de patiënt hiermee akkoord gaat. Dit gesprek vindt plaats binnen de eerste zes weken na opname. Tijdens het familiegesprek willen we ruimte maken om het verhaal van de familie te horen. Daarnaast geven we informatie over NAH, onze werking en de afdeling. Ook op het kennismakingsgesprek dat aan de opname voorafgaat, wordt familie uitgenodigd.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen

Als je kinderen hebt, rijzen er misschien vragen op bij jou of bij hen naar aanleiding van je opname. Wij kunnen je binnen onze afdeling hierin ondersteunen. Speciaal hiervoor loopt er in het psychiatrisch ziekenhuis een Kopp-werking. Kijk in de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis of vraag naar meer informatie aan je persoonlijk begeleider. Informeer je zeker ook over de oudercirkel. Deze gaat maandelijks door en richt zich op omgaan met kinderen wanneer iemand in het gezin verslaafd is.

Op afdeling Kadans is er een daglokaal ter beschikking om kinderen te ontvangen. Dit lokaal is uitgerust met speelgoed.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

De persoonlijk begeleider van je familielid of vriend(in). Spreek de begeleider aan tijdens een bezoek, bel via +32(0)3 380 38 62 of stuur een e-mail via onderstaand contactformulier:

Wens je een gesprek met de psychiater, dan kan je een afspraak maken na telefonisch contact op het telefoonnummer +32(0)3 380 30 11.