Raadpleging

Je kan op raadpleging komen bij de psychiater in de polikliniek voor ambulante opvolging.

Opname

Kadans richt zich op voortgezette revalidatie en langdurige zorg van volwassenen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en biedt plaats aan 22 patiënten.

Dagbehandeling

Gemiddeld komen 10 patiënten op dagbehandeling. Zij krijgen een programma op maat aangeboden. Dit programma kan één tot vijf dagen per week. In principe volgt dagbehandeling op een korte opname van vier weken waarin het team de tijd neemt om de patiënt beter te leren kennen.

Nazorg

Nazorgtrajecten zijn mogelijk en worden volledig op maat van de patiënt samengesteld. Een traject kan bestaan uit gesprekken bij de psychiater of psycholoog, een therapiedag op de afdeling, begeleiding aan huis, therapie-modules in Ontmoeting en Activering, ...

Crisisopname

Crisisopnames zijn enkel mogelijk voor gekende patiënten.

Zorg aan huis

Het team van Kadans doet zorg aan huis voor patiënten die opgenomen zijn, opgenomen geweest zijn of op nabehandeling komen. Een verpleegkundige, ergotherapeut of maatschappelijk werker begeleidt mensen in hun thuisomgeving, bv. om advies te geven over hoe deze omgeving aangepast kan worden aan het letsel van de patiënt of om de overstap van opname naar huis makkelijker te doen verlopen. Ook familiegesprekken kunnen thuis plaatsvinden. De frequentie van de thuisbehandeling wordt patiënt per patiënt bekeken.