Twee jonge vrouwen met stigWA-stempel op het voorhoofd

stigWA?!

Het is schrijnend: één op de drie Belgen kampt met psychische problemen, maar we praten er amper over. Het overkomt niet alleen anderen, maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen. Daar wil stigWA iets aan doen!

stigWA is een project van psychiatrisch centrum Bethanië, algemeen ziekenhuis Sint-Jozef en gemeente & ocmw Zoersel dat initiatieven neemt om het taboe op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken.