Overslaan en naar de inhoud gaan
Een vrouw helpt een man met breien

Polder, Terp, Kaap, Kouter, Vallei, Boomgaard, mobiel psychiatrisch team Kompaan

Langdurige zorg is er voor mensen met een psychiatrische problematiek die wellicht blijvend aangewezen zijn op ondersteuning en zorg.

Twee vrouwen omarmen elkaar

Rekening houden met individuele kwetsbaarheden en beperkingen

Patiënten komen bij ons terecht in een omgeving die rekening houdt met hun kwetsbaarheden en hun beperkingen. ‘Wat niet meer lukt' vangen we op met zorg, terwijl we een zicht proberen te krijgen op ‘wat wel nog lukt’.

Als patiënt word je telkens opnieuw uitgenodigd en uitgedaagd om nieuwe rollen op te nemen. Hierbij focussen we op jouw (verborgen) verlangens, vaardigheden en talenten. Door opnieuw sociale rollen (als buur, als hij die kookt, als zoon, als moeder, …) op te nemen, ontdek je gaandeweg dat je meer bent dan je ziekte en kun je opnieuw betekenisvol zijn in de juiste context.

Ontmoeting staat centraal

Een herstelproces valt dan ook niet te evalueren op basis van de mate waarin je al of niet geresocialiseerd of aangepast bent. Herstel is namelijk een ruimer proces van zingeving dat succesvol is wanneer jij (en je omgeving) tevreden bent over het leven dat je leidt.

Net daarom staat in Bethanië ‘ontmoeting' centraal. We gaan op zoek naar het unieke van de ander, naar de mens met zijn eigen verhaal, geschiedenis, gezicht en vaak zorgvuldig verscholen verlangen. Die ontmoeting blijkt ook vaak een voorwaarde te zijn om samen met de patiënt een nieuw verhaal te kunnen schrijven.