Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw troost man die in bed ligt
Twee mannen drinken koffie in salon

Opname-afdelingen langdurige zorg

Op de twee opname-afdelingen richten we ons op de vermindering of stabilisering van de crisis en de symptomen. We zoeken samen met jou en je eventuele familie of andere betrokkenen hoe we de huidige crisis kunnen situeren en begrijpen binnen jouw ziekte- en levensgeschiedenis. De aandacht gaat uit naar het terug voeling krijgen met de eigen mogelijkheden, het stimuleren van contacten met anderen en het exploreren van zorgmogelijkheden. We werken ook intensief samen met de mensen die jou omringden voor de heropname met het oog op een  vlotte terugkeer indien mogelijk.  

Terp

Terp is de gesloten opname-afdeling. We beschikken over 27 opnamebedden en 3 crisisbedden. Op Terp werken we met een seclusion area, om opnames op de afzonderingskamer te vermijden.

Kaap

Kaap is de open opname-afdeling met 30 bedden en 1 crisisbed.

In dit filmpje getuigen patiënten over hun verblijf op de seclusion area:

Twee vrouwen in gesprek op afdeling Vallei

Afdelingen met langdurige zorg

Vallei

Vallei is een open afdeling voor 40 mensen met een langdurige psychiatrische problematiek. We ondersteunen de patiënten om hun mogelijkheden tot eigen leven te herontdekken. Patiënten hebben zich in zekere mate verzoend met hun nood aan zorg. Ze zijn op zoek naar een unieke - vaak afwijkende - manier om hun leven in te vullen. We creëren een warm en uitnodigend klimaat. Patiënten nemen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheden, functies en rollen op binnen de afdeling die op die manier als een ‘oefenruimte’ fungeert. We geven tijd en ruimte om samen met de patiënt geleidelijk aan het toekomstperspectief concreter vorm te geven.

Twee vrouwen in de zetel op afdeling Kouter

Kouter

Kouter is een gesloten afdeling voor 30 patiënten met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Een gestructureerd zorgklimaat biedt voorspelbaarheid en houvast en geeft ruimte voor een traject op maat. Op het tempo van patiënten worden de mogelijkheden en wensen van patiënten geëxploreerd.

Elkaar ontmoeten en samen zinvol bezig zijn, staan centraal in een uitnodigend en huiselijk milieu waarin individuele contactmomenten en groepsgerichte activiteiten worden aangeboden.

Het evenwicht tussen het bieden van de nodige sturing en de maximaal mogelijke ruimte tot onderhandeling en overleg dient aan te sluiten bij de noden en mogelijkheden van elke patiënt.

Familie, steunfiguren en vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in.

Leesgroep op afdeling Polder

Polder

Polder is een open afdeling voor 28 patiënten die nood hebben aan een heroriënteringstraject binnen een activerend milieu op basis van hand-in-handbegeleiding. Via deze begeleiding worden patiënten naar een gepaste woonvorm georiënteerd. Het opnieuw opnemen van verantwoordelijkheden, training van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), het heropnemen van relevante sociale rollen, … zijn belangrijke aandachtspunten. Er zijn twee leefgroepen, Klaver en Vaart.

Op Polder verblijf je, samen met anderen, in een van onze twee leefgroepen. Er is een grote en een kleine groep. We zullen met jou bekijken welke leefgroep het best bij je past. Op Polder streven we naar zorg op maat. Onze ergotherapeuten zullen samen met jou een individueel weekprogramma opstellen. Je kunt kiezen uit een aanbod van activiteiten en therapieën binnen en buiten onze afdeling. Dit programma geeft je de kans om jouw mogelijkheden te ontdekken en ontplooien, en om moeilijkheden te leren overwinnen. We zien het als een hoeksteen van jouw herstelproces. Het weekplan kan in overleg met de ergotherapeuten bijgestuurd worden. Waaruit kan jouw weekprogramma samengesteld zijn? Op onze afdeling hebben we een aanbod van actua, kooktherapie, muziektherapie, denksport, bewegingsactiviteiten, ... Daarnaast kan je deelnemen aan de therapiemodules van VlotOntmoeting en Activering of naar de ontmoetingshuizen De Honk, Aliado, Kameleon.