Overslaan en naar de inhoud gaan
Leefruimte op dagbehandeling Boomgaard
Vrouw scheert hoofd van man

Wanneer je kampt met een langdurende en ernstige psychiatrische problematiek kan het opnemen van je leven buiten de voorziening, na een opname, erg belastend en moeilijk zijn. Misschien voel je nog nood aan zorg en ondersteuning, misschien vind je moeilijk aansluiting in die nieuwe omgeving? Misschien zoek je naar zingeving en/of een nieuwe dagbesteding, maar lukt het je niet die te vinden? Om voldoende zorg en kansen tot ontmoeting te kunnen bieden, ook na de overgang van een opname naar je thuisomgeving, is er het dagziekenhuis Boomgaard. 

Het dagziekenhuis is alle werkdagen open van 7.30 tot 18.00 uur. Tijdens weekends en op feestdagen is Boomgaard gesloten. Samen met jou wordt gekozen wanneer je aanwezig zal zijn.

Het dagziekenhuis Boomgaard wil een levendige en inspirerende plek zijn waar je kan aansluiten op de manier die je het best ligt. We zoeken samen met jou naar een goede combinatie van ontmoeting, zorg en activiteit, binnen en buiten het dagziekenhuis waardoor je gevoel van welzijn en tevredenheid kan toenemen. Het dagziekenhuis biedt een omgeving die rekening houdt met je kwetsbaarheid, opvangt wat lastig is of niet meer lukt, en helpt te verhelderen wat wel lukt en waarnaar je verlangt. Zo proberen we samen te werken aan jouw toekomstperspectief.

De werking wordt opgezet en uitgebouwd in samenspraak met jou en de andere bezoekers van het dagziekenhuis. Dit gebeurt onder andere via de wekelijkse clubwerking, waar patiënten en medewerkers elkaar ontmoeten en in dialoog gaan over het aanbod (ateliers, uitstappen, activiteiten), het dagelijks leven, het budget en welke keuzes we daarin willen maken. Zo krijgt éénieder de kans om op zijn manier inspraak, betrokkenheid en engagement te bieden bij het creëren van een milieu waarin men zich thuis en gesteund kan voelen.

Patiënten wonen buiten het psychiatrisch ziekenhuis, maar ervaren nog nood aan zorg of ondersteuning. We hebben daarvoor drie leefgroepen. Samen met jou bepalen we bij opname wat je nodig hebt om thuis verder te kunnen.

  1. Mensen die kiezen voor 'Boomgaard beneden', vinden doorgaans makkelijker aansluiting wanneer niet te veel vastgelegd wordt, wanneer je op iedere moment kan kiezen om ergens halt te houden, aan te haken, te passeren, ... Boomgaard beneden is dan ook in de eerste plaats een aanloopplek, waar we een warme sfeer creëren die uitnodigt tot ontmoeting en initiatieven.
  2. ‘Boomgaard boven’ biedt een meer zichtbaar gestructureerd en activerend aanbod, dat uitnodigt om interesses te (her)ontdekken, te genieten en ontspannen, verhalen te delen en andere rollen op te nemen.  Iedere persoon kan zijn eigen keuzes maken en een bijdrage leveren aan dat aanbod. Je persoonlijk begeleider ondersteunt je in je zoektocht naar dat wat voor jou helpend en betekenisvol kan zijn. Mensen die kiezen voor Boomgaard boven, voelen zich doorgaans meer op hun gemak bij duidelijkheid, voorspelbaarheid en activiteit.

Omdat mensen die naar Boomgaard komen buiten het ziekenhuis wonen, vinden we het belangrijk om ook die context te betrekken. We werken dan ook samen met familie, naasten, steunfiguren en zorgpartners zoals Beschut wonen en mobiele teams. Boomgaard werkt ook nauw samen met de andere afdelingen binnen de langdurige zorg en met Ontmoeting en Activering.

 

Op Boomgaard komen ook patiënten die een 'postkuur' of nazorgtraject volgen. Patiënten in postkuur kunnen aansluiten bij het aanbod van het dagziekenhuis. De begeleiding die we binnen postkuur aanbieden zien we als een aanvulling en een ondersteuning die de patiënt moet toelaten zijn activiteiten buiten het ziekenhuis (bv. betaald werk, vrijwilligerswerk, dagactiviteitencentrum, studie, opleiding) op een goede manier verder te zetten en uit te bouwen.