Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek

Opvangen van en zorg dragen voor een ziek familielid brengt bij de partner en familieleden dikwijls enorme spanningen en emoties teweeg. We proberen daarom voldoende aandacht te schenken aan de familie. Het geven van informatie en ondersteunende opvang staan daarin centraal.

Bezoekuren Kaap, Kouter, Polder, Terp en Vallei

Man met koffietas in de deuropening

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Als je vragen hebt of bezorgd bent om je familielid, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team. Spreek de begeleiders aan tijdens een bezoek. De persoonlijk begeleider of het team van jouw familielid of vriend(in) kan je ook 24/24 telefonisch bereiken.

Dagbehandeling Boomgaard is enkel tijdens de kantooruren bereikbaar.

Wens je een gesprek met de psychiater, dan kun je een afspraak maken na telefonisch contact op het telefoonnummer +32(0)3 380 30 11.

Infomomenten

Op Kouter organiseren we één keer per jaar een familieavond waarop familieleden zonder de patiënten worden uitgenodigd. De inhoud van deze avond varieert: het kan een kennismakingsmoment zijn, uitleg over de werking, een gesprek met de psychiater, ... Vier keer per jaar vindt er ook een activiteit voor patiënten en familie plaats, zoals een barbecue, mosselfeest, bezoek aan een brouwerij, ... Vier keer per jaar geeft de afdeling ook een krantje uit voor familieleden.

Ook op Kaap wordt er jaarlijks een festival georganiseerd op de afdeling, een ontmoetingsmoment met live muziek waarop familie van harte welkom is.

Vrouw in gesprek

Kan je als familie betrokken worden bij de behandeling?

Op alle afdelingen worden af en toe familiegesprekken gehouden met de psychiater of psycholoog, indien de patiënt hiermee akkoord gaat. Tijdens deze gesprekken wordt dieper ingegaan op vragen, op het verhaal van de familie, de werking van de afdeling, ... Indien familieleden graag nog meer betrokken zijn en willen deelnemen aan bepaalde uitstappen, poëzieateliers of schilderateliers, wordt dit ook enthousiast onthaald, zoals op afdeling Vallei.

Elke patiënt is ook een buur, lid van een familie, inwoner van een dorp, ... Soms zijn ook meer mensen betrokken in de zorg: familieleden, huisdokters, gezinshulpen, thuisverpleegkundigen, psychiaters, … of lijkt het aangewezen om meer mensen te betrekken. De begeleiders van het mobiel team brengen, samen met de patiënt, het netwerk in kaart en helpen hem de juiste hulpbronnen te activeren. Bij eventuele problemen of conflicten met anderen of diensten kunnen ze vaak mee naar oplossingen zoeken.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen