Overslaan en naar de inhoud gaan
Man in de leefruimte van Brink

Voor mensen ouder dan 60 jaar die door ernstige psychische problemen tijdelijk niet meer kunnen functioneren in hun thuissituatie. Mensen kunnen bij ons terecht met uiteenlopende psychiatrische problemen, o.a. depressie en angststoornissen, verslaving, complexe rouw, psychose of bipolaire stoornissen.

Bij ons komen mensen samen in een latere fase van hun leven en dat biedt ook een aantal gemeenschappelijke thema’s doorheen de behandeling (complexe verlieservaringen, toenemende lichamelijke problemen, veranderende familiale relaties, …). Daardoor kan het ook gebeuren dat mensen jonger dan 60 worden opgenomen, wanneer zij met gelijkaardige levensproblemen worden geconfronteerd.

Ook vanuit WZC kunnen mensen tijdelijk terecht op Brink, wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen waarvoor de juiste zorg niet kan geboden worden in het WZC (gedragsproblemen, acute psychose, …). Tijdens deze opname trachten we op basis van observatie op onze afdeling te komen tot een eventuele op punt stelling van de medicatie en proberen we zo goed mogelijk advies te geven aan de context waar persoon verblijft.

Aan een opname op Brink gaat altijd een kennismakingsgesprek vooraf waardoor we samen met de persoon kunnen inschatten of wij de gepaste hulp kunnen bieden voor de vraag waarmee hij/zij komt. Als we denken dat mensen op een andere plaats beter geholpen kunnen worden, proberen we te zoeken naar de beste verwijzing.

Brink is een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Wij richten ons dus in de eerste plaats op de behandeling van psychische problemen. Mensen kunnen bij ons niet terecht met een vraag naar opvang of langdurig verblijf. Als in de loop van de behandeling blijkt dat een terugkeer naar het eigen thuismilieu niet meer haalbaar is, dan verwijzen we op zo kort mogelijke termijn door naar de meer gepaste setting.