Overslaan en naar de inhoud gaan

De gemiddelde opnameduur op Brink is drie maanden. Deze opnameduur is afhankelijk van de individuele zorgvraag. Opname, ontslag en nazorg worden steeds met de patiënt en zijn omgeving besproken.

Wanneer mensen nog een kamer hebben in het woonzorgcentrum proberen we de opnameduur te beperken tot maximum zes weken.

Binnen onze werking bieden wij:

Diagnostiek

Om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen, kan het nodig zijn dat er nog bijkomende onderzoeken gebeuren. Bij ouderen is het vaak belangrijk dat om uit te sluiten dat de psychische klachten waarmee mensen komen, niet te wijten zijn aan een onderliggend lichamelijk probleem. Bloed- of urineonderzoeken kunnen gebeuren op de afdeling zelf. Soms moet er ook worden samengewerkt met specialisten in een algemeen ziekenhuis.

Binnen onze voorziening werken we ook samen met de dienst psychodiagnostiek waar onderzoek kan gebeuren naar o.a. geheugenproblemen of persoonlijkheidsproblemen.

Behandeling

  • Elke opgenomen patiënt krijgt een persoonlijk begeleider uit het team toegewezen die hem/haar nauwer opvolgt. De persoonlijk begeleider is gedurende gans de opname voor de patiënt én de familie de aanspreekpersoon. De persoonlijk begeleider behoudt het overzicht over de behandeling en coördineert de zorg. Bij opname wordt aan de patiënt de naam van de persoonlijk begeleider vermeld. Centraal binnen deze begeleiding staat de ontwikkeling van een vertrouwensrelatie.
  • Op punt stellen van medicatie.
  • De meeste behandelingen op de afdeling gaan door in groep, bepaalde therapieën kunnen ook individueel gebeuren (o.a. gesprekken, muziek of relaxatie).
  • Naast de reguliere gesprekstherapieën vinden wij het heel belangrijk om mensen via non-verbale en lichaamsgerichte therapieën dichter bij hun gevoel en ervaring te brengen. Zo bieden we ook muziektherapie aan en verschillende vormen van psychomotorische therapie.
  • Partner-of gezinsgesprekken.
  • Sociaal-maatschappelijke ondersteuning.
  • Uitbreiden van het sociaal netwerk rond de opgenomen patiënt.
  • Werken rond vrije tijd en interesses.

Overlegmomenten en samenwerking met familie of andere belangrijke steunfiguren

We willen de familie en het netwerk van mensen zo goed mogelijk betrekken bij de behandeling. Doorheen de behandeling blijft de persoonlijk begeleider steeds contactpersoon, maar ook medewerkers van andere disciplines kunnen hen uitnodigen bij hun stuk van de behandeling. Zo spreekt de maatschappelijk werker bv. met de patiënt en zijn familie over welke thuiszorg nodig zou zijn, welke woonvorm in de toekomst het meest aangewezen zou kunnen zijn, .... De psycholoog kan bv. mensen uit de omgeving van de patiënt uitnodigen om meer zicht te krijgen op hoe het probleem ontstaan is en hoe ermee wordt omgegaan in de omgeving.

Soms wordt er ook besloten om de zorg rond de patiënt uit te breiden en dan organiseren we een zorgoverleg aan het eind van de behandeling waarop we zo mogelijk de patiënt en alle betrokkenen uitnodigen om samen te bekijken hoe de zorg georganiseerd zal worden. Wanneer patiënten terugkeren naar een woonzorgcentrum trachten we ook steeds zo’n overleg te organiseren zodat de meest gepaste zorg ook daar kan worden verdergezet.

Woontraining

Een patiënt kan aan woontraining doen om de terugkeer naar de thuissituatie te vergemakkelijken. Hiervoor zijn er twee speciaal uitgeruste trainingsflatjes op de afdeling. Patiënten kunnen hier gedurende drie maanden verblijven om onder begeleiding na te gaan of het voor hen nog haalbaar is om alleen te wonen en welke hulp ze hierbij nodig hebben. De flatjes zijn zoals een serviceflat voorzien van een eigen keuken, badkamer, salon en eettafel. Er is een aparte ingang en tijdelijke bewoners krijgen een huissleutel.

Adviesverstrekking aan externe zorgpartners

Zowel bij opname als bij ontslag geven we gepast advies mee aan de patiënt en zijn of haar netwerk.

Ook bij ontslag op onze afdeling geven we adviezen mee aan het netwerk dat de patiënt in de toekomst verder zal omringen. Vaak gebeurt dat tijdens een zorgoverleg. Voor woonzorgcentra wordt er ook telkens een verslag opgesteld.

Daarnaast organiseren we ook een intervisie voor de woonzorgcentra uit onze eigen zorgregio en zijn we betrokken bij de intervisie die georganiseerd wordt in PC Multiversum.