Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar het einde van de opname toe bekijken we samen met de patiënt welke eventuele nazorg voor hem of haar het meest aangewezen is.

Mensen kunnen op Brink een paar dagen per week op dagbehandeling blijven komen. Het therapieprogramma blijft dan hetzelfde als tijdens de opname. Individuele therapieën kunnen dan ook worden verdergezet en mensen krijgen ook nog steeds een persoonlijk begeleider toegewezen. Ook de medische en verpleegkundige zorg blijft dezelfde. Alleen hebben mensen tijdens de dagbehandeling geen kamer ter beschikking.

Een andere mogelijkheid is postkuur. Dit betekent dat mensen geen volledige dagen komen, maar slechts aansluiten bij één groepstherapie die ze als helpend ervaren hebben tijdens hun opname (bv. verslavingsgroep, groepsgesprek, muziektherapie of relaxatie). Dit is enkel mogelijk voor groepstherapieën niet voor individuele therapieën.

De Hop-ervaringsmedewerkers organiseren op Brink ook een herstelwerkgroep waarbij mensen ook na hun opname kunnen blijven aansluiten.

Sommige mensen hebben na hun opname meer hulp aan huis nodig. Dat kan praktische thuishulp zijn, maar ook psychiatrische thuiszorg. Indien nodig brengen we dan aan het eind van de opname al die diensten samen voor een zorgoverleg waarin goed wordt afgestemd wie welk stuk van de zorg op zich zal nemen en wat er moet gebeuren als er zich opnieuw problemen voordoen. Indien nodig, kan team Brink ook na ontslag zo'n zorgoverleg bijwonen of organiseren. Ook om mensen beter te helpen de overgang te maken naar hun eigen leefsituatie, is het soms aangewezen dat hulpverleners mee naar huis gaan, bv. om een start te maken met bepaalde taken, om contacten te leggen, … Daarnaast zullen we patiënten voor wie dit aangewezen is, thuis opzoeken wanneer ze na hun opname terug thuis of in een andere zorgorganisatie zijn om te kijken hoe het loopt. Dit gebeurt nog het vaakst bij mensen die in een woonzorgcentrum verblijven. Als dan blijkt dat er toch een langdurige opvolging nodig is, schakelen we alsnog mobiel psychiatrisch team Kompaan in.

Als er zich na de opname thuis opnieuw problemen voordoen, kan de patiënt zelf of zijn omgeving ook nog steeds contact opnemen met ons voor een eenmalig overleg. We proberen samen een inschatting te maken van welke zorg op dat moment het meest aangewezen is. Dat kan een heropname zijn, maar even goed een verwijzing naar een andere zorginstantie.