Dagindeling
8:00 uur     Ontbijt (in het weekend kan je ontbijten tot 9:30 uur)
9:00 uur     Dagopening (gezamenlijk startmoment van de dag en de therapieën)
9:15 uur      Therapie
11:45 uur     Middagmaal
14:00 uur    Therapie
17:00 uur    Avondmaal
Vrije tijd of avondactiviteit

Het therapie-aanbod wordt samen met jou op maat samengesteld. Het programma bevat een mix van individuele en groepstherapieën, muziektherapie, ergotherapie, hobby en vrije tijd. Patiënten worden dagelijks actief uitgenodigd om deel te nemen aan de therapieën, maar daarnaast hechten we er ook veel belang aan dat ze de nodige rust nemen.

Op Brink Geel: ’s ochtends word je gewekt door iemand van het team, maar verder staat autonomie centraal. Je bent als patiënt bv. zelf verantwoordelijk om uit bed te komen, je aan te kleden en te komen ontbijten. Een aantal huishoudelijke taken worden ook door patiënten opgenomen op de afdeling, in onderling overleg. Het gaat bv. over: de afwasmachine in- en uitladen, planten water geven, ...

Op Brink Blauw worden patiënten maximaal gestimuleerd om zo autonoom mogelijk te blijven functioneren, maar hulpverleners zullen patiënten begeleiden in zaken die ze niet meer zelfstandig kunnen opnemen. Als patiënten hun medicatie niet zelf kunnen nemen, gebeurt dit bv. onder toezicht. Of als patiënten zichzelf niet kunnen wassen, zal deze zorg, waar nodig, worden overgenomen door de hulpverleners.