Bezit, gebruik of handel van alcohol en drugs op de afdeling zijn schadelijk voor de gezondheid en niet toegelaten. We merken echter dat het vaak voorkomt. Wanneer dit toch gebeurt of wanneer er een reden is om hierover bezorgd te zijn, zullen wij hierover steeds met jou in gesprek gaan. Op sommige afdelingen zullen patiënten ook gescreend worden. Wanneer gebruik de veiligheid op de afdeling in het gedrang brengt, kan dit reden vormen voor ontslag.