Twee mensen aan het puzzelen

Vliet

Vliet is een open behandelafdeling voor twintig volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking en psychische problemen. De meeste mensen verblijven hier dag en nacht. Anderen komen alleen overdag voor dagverpleging. De leidraad: iedereen heeft zijn eigen verhaal. We luisteren daarbij naar ieders zorgen en moeilijkheden, maar geloven ook in ieders mogelijkheden en talenten.

Enkele herkenbare getuigenissen

‘Ik voel me soms heel goed en soms heel slecht en ik weet niet hoe dat komt.’ 

‘Ik kan me moeilijk beheersen wanneer ik bang, boos of verdrietig ben.’

‘Ik heb overdag vaak weinig te doen, waardoor ik veel pieker of de weg wat kwijt ben.’ 

‘Ik wil graag gaan werken, maar ik weet niet of ik dat kan.’

‘Ik zou graag een vriend of vriendin hebben, maar weet niet hoe daaraan te beginnen.’ 

‘Ik heb geregeld ruzie met anderen en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt.’

Wie komt in aanmerking?

Alleen personen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid kunnen hier in behandeling komen. Er moet ook sprake zijn van bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Als het gewone leven thuis of in een andere woonvorm niet meer mogelijk is, kom je in aanmerking voor observatie en behandeling. 

Doel: opnieuw functioneren in het gewone leven

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50-70/75) of zwakbegaafdheid (IQ tussen 70/75-90) zijn bepaalde problemen soms zo ernstig dat het dagelijks leven tijdelijk belemmerd wordt. De bedoeling van de behandeling is dat je als patiënt na verloop van tijd opnieuw kunt functioneren in het leven dat je gewoon bent.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal. We luisteren daarbij naar ieders zorgen en moeilijkheden, maar geloven ook in ieders mogelijkheden en talenten.