Man en vrouw in gesprek

Tijdens een opname in Bethanië trachten we een antwoord te bieden op jouw hulpvraag. Voor de ene kan het belangrijk zijn om te werken met emoties, voor de andere kan het bouwen aan een ondersteunend netwerk het uitgangspunt zijn van de behandeling.

Aan de hand van een behandelplan, dat in nauw overleg met jou tot stand komt, volg je een behandeltraject met als doel opnieuw te kunnen functioneren in het voor jou gewone leven.

Pijlers binnen de behandeling zijn:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Ondersteuning door een team met verschillende beroepsdisciplines
  • Een gevarieerd therapieprogramma
  • Met ruime aandacht voor belangrijke mensen in je omgeving, zowel familie en vrienden als professionele ondersteuning.

Vliet telt 21 bedden. Een aanmelding kan telefonisch of per mail gebeuren bij de verantwoordelijke.

Nazorg

Ontslagvoorbereiding is een belangrijk aandachtspunt vanaf de start van de behandeling. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning nodig is en waar je terechtkan na je behandeling op Vliet. Afhankelijk van jouw individuele situatie kan ondersteuning van een mobiel team, het VAPH, Familiehulp of thuisverpleging aangewezen zijn. Indien nodig helpen we jou ook om je op de wachtlijst te zetten voor persoonsvolgende financiering. Ook het outreachteam kan jou thuis begeleiden om de terugkeer naar je thuis makkelijker te laten verlopen.