Man en vrouw in gesprek

Het outreachteam voor mensen met een dubbeldiagnose en verstandelijke beperking voorziet een mobiel outreachend aanbod voor heel de provincie Antwerpen. We richten ons tot (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen en hun netwerk.

Via het outreachend aanbod willen we voor deze specifieke doelgroep de kwaliteit van leven verhogen en de gedrags- en/of psychische klachten laten dalen. Enerzijds door directe cliëntenzorg maar ook door in te zetten op de verschillende steunsystemen en betrokken hulpverleners, deze te versterken en met elkaar te verbinden.

De outreachmedewerkers kunnen ook een rol opnemen in de coaching en consultatie ten aanzien van collega’s in de verschillende organisaties (VAPH, welzijn, GGZ, …). De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt.

Het outreachteam is een samenwerkingsverband tussen drie partners: Zorggroep Multiversum Mortsel, Bethanië en PAAZ Sint-Maarten.