Twee vrouwen aan het haken

Aanmelden voor een opname kan telefonisch (+32 (0)3 380 32 67) of via mail aan Alissa.Verley [at] Emmaus.be (Alissa Verley) of Maartje Adriaensen.

Afdeling Vliet wisselt de wachtlijst uit met afdeling Knoop in Multiversum. Dit doen we om de opname van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek zo vlot mogelijk te laten verlopen in de provincie Antwerpen. We wisselen enkel de namen van patiënten op de wachtlijst uit, geen inhoudelijke informatie over de problematiek.

Geïnterneerden

Geïnterneerden kunnen centraal aangemeld worden via Joyce Heylen (Zorggroep Multiversum Mortsel).