Twee mannen in gesprek

Mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid met bijkomende psychiatrische problemen of gedragsproblemen die het dagelijks functioneren ernstig belemmeren, komen in aanmerking voor opname, diagnostiek en/of behandeling.

Behandelcriteria:

  • Een IQ tussen 55-75 (gemeten met WAIS-III of WAIS IV) en tot 85 als er significant verschil is tussen performantiële en verbale vermogens.
  • Domicilie in de provincie Antwerpen.
  • + 18 jaar.
  • Voldoende zelfcontrole in het kader van een open therapeutisch milieu.
  • Realistisch behandelperspectief binnen gemiddelde opnameduur van zes maanden.