Gezamelijke ruimte Vliet

Bezoekuren Vliet

Kan je als familie betrokken worden bij de behandeling?

Familie en andere steunfiguren zijn heel belangrijk voor de patiënt, daar zijn we op Vliet van overtuigd. We zullen dan ook proberen om belangrijke mensen voor de patiënt zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Binnen de twee eerste weken na opname neemt de persoonlijk begeleider van de patiënt contact op met de familie. Familie kan ook vrij binnenlopen bij de maatschappelijk werker voor meer uitleg of antwoorden op vragen. Tenslotte worden ook overlegmomenten georganiseerd met enerzijds familie en belangrijke mensen, en anderzijds het professionele netwerk van de patiënt.

Netwerkoverleg met familie

Er wordt regelmatig een netwerkoverleg georganiseerd samen met de familie van de patiënt. Hierop is ook de persoonlijk begeleider aanwezig en afhankelijk van het behandelplan ook andere hulpverleners zoals de maatschappelijk werker, psycholoog, therapeut. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over de stand van zaken van de behandeling. Je kan hen vragen stellen, uitleg krijgen over de afdeling, zelf je verhaal doen, ...

Bij wie kan ik als familielid terecht met vragen?

De persoonlijk begeleider van jouw familielid of vriend(in). Spreek de begeleider aan tijdens een bezoek, of bel via +32 (0)3 380 32 67 of via onderstaand contactformulier. Ook bij de maatschappelijk werker van de afdeling kan je vrij binnenlopen met vragen of voor meer uitleg.

Wens je een gesprek met de psychiater, dan kun je een afspraak maken na telefonisch contact op het telefoonnummer +32 (0)3 380 30 11.

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (Kopp)

Kinderen zijn welkom op Vliet. Het team zal kinderen op de afdeling mee onthalen en uitnodigen voor een gesprek. Jouw kinderen hebben misschien ook vragen bij jouw opname. Wij kunnen je binnen de afdeling hierin ondersteunen.

Daarnaast kan je samen met je kinderen ook terecht in een speciaal ingerichte gezinsontmoetingsruimte in gebouw 3. Hier heb je een keuken, speelgoed, tv, ... ter beschikking. Indien nodig of gewenst zullen we ook begeleiding tijdens het gezinsbezoek voorzien.

Samen met je kinderen kan je deelnemen aan de tweewekelijkse gezinsactiviteit die wordt georganiseerd. Deze gaat telkens op een donderdagavond door. Vraag naar het programma en meer info op de afdeling.