Man en vrouw in gesprek

In de provincie Antwerpen zijn vier bedden voorzien voor kortdurende crisisinterventie, in een samenwerking tussen Zorggroep Multiversum Mortsel (afdeling Knoop), PAAZ Sint-Maarten Mechelen en Bethanië (afdeling Vliet).

De crisiszorg is beperkt tot maximum drie weken. Het doel van de snelle en kortdurende interventie is in de eerste plaats gericht op herstel van het evenwicht en terug greep krijgen op jouw eigen leven.

Voor een opname vindt steeds een telefonisch inschattingsgesprek plaats.

We zoeken in nauwe samenwerking met alle betrokkenen naar oplossingen bij een crisissituatie. We vragen dan ook het engagement van het netwerk om binnen de drie dagen op het zorgoverleg aanwezig te zijn.

Indien er geen bed ter beschikking is of indien opname niet direct aangewezen blijkt, engageren we ons enerzijds om onze netwerkpartners aan te spreken en anderzijds mee op zoek te gaan naar de gepaste zorg om de crisis te ondervangen.