Twee personen in gesprek

Fase 1: Kennismaking en verkenning

Tijdens de eerste twee weken van de opname ligt de nadruk op onthaal. Je kan de medewerkers en de verschillende therapieën leren kennen. Vervolgens proberen we samen te begrijpen hoe jouw klachten en problemen ontstaan zijn en hoe we hierbij kunnen helpen.

Fase 2: Behandelfase

Op het einde van de kennismakingsfase bespreekt jouw persoonlijk begeleider (PB) samen met jou leerpunten en toekomstideeën die voor jou belangrijk zijn. Na vijf weken opname brengen we al deze informatie samen op de teamvergadering in de vorm van een ‘uitgebreide bespreking’. Jouw PB bereidt deze bespreking samen met jou voor. Jouw inbreng is zeer belangrijk. Op de teamvergadering bekijken we met het ganse team een plan van aanpak. We stellen een behandelplan op en overlopen dit samen met jou. Ben je het met bepaalde dingen niet eens of wil je sommige zaken liever anders, dan mag je dit zeker zeggen. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat jij wil. Tijdens het verdere verblijf zal jouw behandelplan maandelijks geëvalueerd worden op de teamvergadering. Bij deze besprekingen bekijken we hoe jouw behandeling verloopt, of er dingen moeten veranderen, of er misschien nieuwe vragen zijn om over na te denken. Ook deze evolutiebesprekingen worden door jou en jouw PB samen voorbereid. Jouw PB bespreekt dit daarna opnieuw met jou.

Fase 3: Afrondingsfase

Op het einde van de behandeling gaat alle aandacht uit naar jouw ontslag. We proberen samen met jou de overgang naar huis, een woonvoorziening of een vorm van begeleid of beschermd wonen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Na de behandeling is er een mogelijkheid om op dagbehandeling te komen, afhankelijk van jouw vraag en situatie.