Ontslagvoorbereiding is een belangrijk aandachtspunt vanaf de start van de behandeling. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning nodig is en waar je terechtkan na je behandeling op Vliet. Afhankelijk van jouw individuele situatie kan ondersteuning van een mobiel team, het VAPH, Familiehulp of thuisverpleging aangewezen zijn. Indien nodig helpen we jou ook om je op de wachtlijst te zetten voor persoonsvolgende financiering. Ook het outreachteam kan jou thuis begeleiden om de terugkeer naar je thuis makkelijker te laten verlopen.