Kalender Aftellen icoon

Elk verhaal is uniek. We proberen samen met jou naar een behandeling te zoeken die maximaal afgestemd is op je vragen en verwachtingen.

Soms kan een opname van enkele dagen al helpen om een negatieve spiraal te doorbreken en even tot rust te komen.

De meeste patiënten blijven zo'n twee à drie maanden. Wanneer tijdens deze periode duidelijk wordt dat een langer of een meer aangepast hulpverleningstraject nodig is, zullen we dit samen met jou bespreken. We zoeken samen met jou waar dit kan.