Man en vrouw in gesprek

Patiëntenbegeleiders

Patiëntenbegeleiders zijn dag en nacht aanwezig. Zij kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens je tegenkomt, hoe je best een probleem aanpakt of met spanningen omgaat. We nodigen je uit om aan de slag te gaan met tips die aangereikt worden. Je kan steeds bij de aanwezige begeleiders terecht voor een babbel, maar zeker ook om samen toffe dingen te doen. ’s Nachts zijn er nachtverpleegkundigen die waken over de rust op de afdeling. Op Vliet werken verschillende disciplines samen, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten en non-verbaal therapeuten. Hun taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden en steunen van mensen tijdens hun verblijf op Vliet. Ze zorgen ervoor dat het leven in groep zo vlot mogelijk verloopt en dit de klok rond.

Persoonlijk begeleider

Vanaf de opname krijgt de patiënt een persoonlijk begeleider (PB) toegewezen. Jouw PB is een eerste contactpersoon die je van nabij zal begeleiden doorheen de behandeling. Hij of zij zal op regelmatige basis met jou spreken over behandeldoelen, moeilijkheden die je ervaart, hoe je je voelt, ... Als je het goed vindt, betrekken we graag de mensen die voor jou een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan jouw partner, ouders, kinderen, vrienden, begeleiders, ... Het is voor ons niet altijd duidelijk in welke mate wij deze mensen informatie kunnen geven over jouw behandeling omdat we gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Praat hierover zeker met jouw PB en psycholoog, die samen met de maatschappelijk werker deze contacten kunnen ondersteunen. Je kan je PB bereiken via het nummer +32 (0)3 380 32 67 of via onderstaand contactformulier:

De verantwoordelijke

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor aanmeldingen, de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Hij volgt ook mee het verloop van jouw behandeling op. Zo neemt hij deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar jouw behandeling ter sprake komt. Voor vragen over jouw behandelplan, eventuele klachten of ideeën kan je bij hem terecht. Hij is bereikbaar tijdens de kantooruren op het telefoonnummer +32 (0)3 380 32 60.

De psychiater

De psychiater draagt de eindverantwoordelijkheid voor jouw behandeling. Hij komt enkele keren per week op de afdeling en volgt op hoe het met je gaat en welke medicatie je kan helpen. Wanneer je hem wenst te spreken, maak je een afspraak via de begeleiders.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt je in sociale en administratieve zaken. Je kan bij haar terecht met vragen over geldzaken, woonst, werksituatie, eventuele schulden of rekeningen die je moet betalen. Zij kan ook contact opnemen met belangrijke personen in jouw leven (bv. familie, bewindvoerder, betrokken zorgverleners, …). Om dit te bespreken maak je een afspraak.

De psycholoog

De psycholoog helpt je bij het verduidelijken en verwerken van je problemen. De psycholoog zal je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van jouw vragen en noden kan gesprekstherapie worden opgestart. De psycholoog voorziet ook groepstherapie waarin gewerkt wordt met thema’s die voor jou belangrijk zijn.

De ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt groepstherapieën die gericht zijn op wonen, werken en vrije tijd. Daarnaast biedt zij ook individuele begeleiding waar nodig. Zij zal jou ook uitnodigen om samen na te gaan welke thema’s voor jou belangrijk zijn.

De groepsbegeleider

De groepsbegeleider werkt mee aan de kwaliteit van het therapieprogramma en ontfermt zich over de verschillende groepen. Met vragen rond therapie en groepswerking kan je bij haar terecht.

De bewegingstherapeut

De bewegingstherapeut biedt verschillende groepstherapieën aan zoals fitness, sport en spel, bewegingsexpressie en relaxatie. Sessies kunnen individueel en in groep aangeboden worden, afhankelijk van jouw doelstellingen. Je hoeft niet sportief te zijn om aan de sessies deel te nemen. Voor deze therapieën zijn sportieve schoenen en kledij waarin je makkelijk kan bewegen, aangeraden.