Overslaan en naar de inhoud gaan

De medewerkers van het behandelteam zijn gediplomeerd en gespecialiseerd in hun vakgebied. Zij blijven zich in vraag stellen, zich vormen en volgen de evoluties binnen hun werkterrein op. Ze bieden begeleiding aan enkele stagiairs die, onder supervisie, deel uitmaken van het behandelend team.  

Cliëntenbegeleider

Elke cliënt heeft een cliëntenbegeleider waarmee hij wekelijks een individueel gesprek heeft. Hij ondersteunt en begeleidt de cliënt in het psychotherapeutisch proces en houdt mee een overzicht over wat er zich op verschillende plaatsen afspeelt. Er zijn steeds een of meerdere cliëntenbegeleiders aanwezig in het centrum. Bij hen kan men terecht voor ondersteuning en informatie. 

De psychotherapeuten zijn psychologen met een gesprekstherapie-opleiding of gediplomeerde niet-verbale therapeuten. 

Communicatie

Er is de mogelijkheid om bijkomend aan uw therapeutisch proces een training te volgen over thema’s die zich voordoen in de communicatie. De communicatiecoach verzorgt sessies over kernkwadranten en verbindende communicatie in groep. Daarnaast is ook individuele coaching mogelijk.   
Partner- of familiegesprekken zijn mogelijk bij één van de psychologen. Dit kan op vraag van de cliënt. Ook partners of familieleden kunnen deze vraag stellen, maar hier kan alleen op ingegaan worden indien de cliënt hiermee instemt. 
De maatschappelijk werker ondersteunt de cliënt op administratief vlak en helpt om sociale en maatschappelijke problemen in kaart te brengen. 
Naast het therapeutisch programma worden sportmogelijkheden aangeboden, begeleid door de bewegingscoach. Het sportaanbod maakt geen deel uit van het therapeutisch aanbod.  

Psychiater-psychotherapeut

De psychiater-psychotherapeut is de eindverantwoordelijke van de behandeling. Hij heeft regelmatig gesprekken met de cliënt en behoudt het overzicht over de behandeling. Waar nodig ondersteunt hij het proces met medicatie. Hij verzorgt de communicatie met verwijzers, arbeidsgeneesheer, verzekeringsinstanties,...