Overslaan en naar de inhoud gaan

Een verblijf in Elim heeft invloed op jou als partner, kind, vriend,... Je kan, wanneer de cliënt hiermee instemt, samen met hem of haar een rondleiding krijgen in het centrum. Deze ontmoeting met Elim geeft meer zicht op waar je partner, familielid of vriend verblijft en geeft algemene informatie over hoe de behandeling eraan toegaat. De rondleiding wordt verzorgd door de persoonlijke begeleider van de betrokken cliënt. We moedigen cliënten aan gebruik te maken van deze mogelijkheid, omdat we het erg belangrijk vinden de context te betrekken bij het therapeutisch proces.

Wanneer er nood is aan begeleiding bij het samen spreken of wanneer de relatie met de cliënt door moeilijkheden onder druk komt te staan, kan Elim eenmalig of herhaaldelijk een familie- of relatiegesprek aanbieden bij één van de psychologen of bij de psychiater. Deze gesprekken gebeuren uitsluitend in het bijzijn van de cliënt. 

Ook voor kinderen die vragen hebben bij een verblijf van mama of papa in Elim, maken we graag ruimte.

Het beroepsgeheim laat ons niet toe alle informatie over jouw familielid mee te delen. Laat dit echter geen excuus zijn om geen contact op te nemen als je met prangende vragen of zorgen zit. Wij willen bereikbaar zijn voor jouw vragen en bezorgdheden. Onze aanspreekpunten voor vragen vanuit de context vind je hieronder. Zij kunnen je algemene informatie geven over onze werking, jouw vragen beluisteren en meenemen naar het team. Zij kunnen géén persoonlijke cliëntgebonden informatie met je delen.

Familiewerking Bethanië ggz

Binnen Bethanië ggz, waar Elim deel van uitmaakt, is er een uitgebreide familiewerking. Je kan hierover meer lezen op de pagina ‘Hulp voor familie en naasten’, maar ook wordt er op regelmatige basis een nieuwsbrief verzonden. Deze nieuwsbrief gaat uit van het team familie-ervaringsdeskundigen en brengt alle actuele initiatieven in beeld. Indien je naaste bij ons verblijft en je deze nieuwsbrief wenst te ontvangen, volstaat het jouw mailadres bij ons op te geven. Zowel onze onthaalmedewerkers als bovenvermelde aanspreekpunten kunnen dit voor jou noteren.