Overslaan en naar de inhoud gaan

Elimart is een initiatief van Elim en wil psychotherapie en kunst dichter bij elkaar brengen. Kunst kan ontroeren, beroeren en in vervoering brengen. Ze geeft vorm aan ongevormde gevoelens en kan iets zeggen over datgene waar men (nog) geen woorden voor heeft. Ze biedt herkenning en mogelijk een nieuw perspectief. In confrontatie met existentiële problemen kan ze troost brengen omdat ze iets kan delen op een manier die we zelf niet kunnen realiseren. Niet iedereen is immers in staat een kunstwerk te maken. We kunnen kunst wel op ons laten ‘inwerken’ én erkennen dat het ‘iets’ met ons doet.

Kunst in Elim, onder de noemer van Elimart, creëert voor cliënten en geïnteresseerde bezoekers zuurstof voor innerlijke dialoog. De gebruikte media kunnen uiteenlopend zijn: beeldende kunst, muziek, literatuur... De kunstenaars die aan bod komen worden zorgvuldig uitgekozen. Ze zijn al jaren op professioneel niveau met kunst bezig zijn en er wordt ingeschat dat hun werk een inspiratiebron en verrijking voor het therapeutisch proces van cliënten zou kunnen zijn. 

De omgang met de kunstenaars waar elimart een verbinding mee heeft opgebouwd, speelt zeker mee in de uitbouw van Elim en Elimart zelf. Diverse werken kregen ondertussen een vaste plaats in het gebouw en de omgeving. Hierdoor zetten ze hun werk van reflectie blijvend verder en groeit er een verhaal. Elimart wil ook aanzetten tot dialoog enerzijds met elkaar naar aanleiding van een gedeelde kunstervaring, anderzijds met de kunstenaars. Op deze manier kan Elimart een toegangspoort zijn waarlangs gevoelige thema’s bespreekbaar worden gemaakt.  Elimart organiseert enkele kunstmanifestaties per jaar die telkens een verschillend karakter hebben