Overslaan en naar de inhoud gaan

In Elim zijn zes therapiegroepen. Binnen elke groep heerst een dominante theoretische basisvisie en wordt gezocht naar een passend evenwicht tussen individuele en groepsdynamische focus, tussen exploratie en ondersteuning en tussen cognitief en lichaams-  en ervaringsgericht werk. Het programma in elke groep bestaat uit vier verschillende therapievormen gespreid over zes tot negen therapiemomenten per week.

Op basis van de informatie uit de kennismakingsgesprekken en de ontmoetingen tijdens de eerste week, wordt een programma voorgesteld. 

Therapeutische relatie

Het programma blijft behouden doorheen het verblijf zodat een therapeutische relatie zich in de diepte kan ontwikkelen. Op indicatie kan het programma aangevuld worden met administratieve- en maatschappelijke ondersteuning, communicatiecoaching, relatie- en familietherapie, begeleiding bij sport en spel. 

Elke cliënt heeft regelmatig een gesprek met de psychiater. Deze behoudt het overzicht over de therapeutische behandeling, ondersteunt het proces met medicatie wanneer dit aangewezen is, en verzorgt de communicatie met verwijzers, arbeidsarts, verzekeringsinstanties,... De psychiater is de eindverantwoordelijke van de behandeling.

Persoonlijk begeleider

De persoonlijk begeleider houdt doorheen het verblijf in Elim de vinger aan de pols.

De intensieve therapiesessies worden afgewisseld met momenten van vrije tijd waarin ruimte is om stil te staan, om te ervaren wat de therapieën teweegbrengen, om te ontspannen, te sporten of om elkaar te ontmoeten. Het mooie gebouw, de groene omgeving en de zorgzame bejegening dragen bij tot verstilling en rust. De coördinatoren van Elim bewaken het leefklimaat in het centrum en is eenaanspreekpunt.