Overslaan en naar de inhoud gaan

Elim hecht belang aan transparantie om een vruchtbare en dynamische werking te kunnen volhouden waarin er plaats is voor vernieuwing. Vandaar is er ruimte voor evaluatie, onderzoek, intervisie en supervisie door professionelen die niet verbonden zijn aan Elim. 

Elim werkt met een wetenschappelijke commissie samengesteld uit psychologen en therapeuten die werkzaam zijn in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Academici van verschillende universiteiten maken ook deel uit van deze commissie. 
Het doel is om te reflecteren over het inhoudelijk aanbod en de werking van Elim. Daarnaast wil Elim via wetenschappelijk onderzoek een beter zicht krijgen op de werking, het effect van psychotherapie en de processen die cliënten aangaan. 
Ze reflecteert over het behandelingsaanbod en de werking van het centrum in de brede zin van het woord. Ze adviseert inzake wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychotherapie en de processen van cliënten. 

In de schoot van de wetenschappelijke commissie werd in samenwerking met de vakgroep psychoanalyse van de Universiteit Gent in 2016 een outcome-onderzoek uitgevoerd dat de effecten van de behandeling in Elim meet tot vijf jaar na het beëindigen ervan. Via onderstaande link kunt u een wetenschappelijk artikel lezen over dit onderzoek. Dit is op 9 oktober 2018 gepubliceerd in Psychologica Belgica, auteurs zijn Melissa De Smet en Reitske Meganck.