Overslaan en naar de inhoud gaan

Elim is een centrum voor psychotherapie waar mensen verblijven die zijn vastgelopen in verhouding tot zichzelf, tot anderen of in de zin van het leven, en die daarin verandering willen brengen. Elim wil een plaats zijn voor mensen wiens lijden moeilijk nog te dragen is, maar die toch voldoende draagkracht hebben om zich te engageren in een therapeutisch proces. Voor deze mensen creëert Elim een antwoord dat aansluit bij de nood aan intensieve psychotherapie. Het kader van Elim biedt de mogelijkheid om zich tijdelijk terug te trekken uit het actieve leven terwijl men toch wordt aangesproken op zijn mogelijkheden. 
Elim biedt psychotherapie vanuit verschillende invalshoeken. Zo worden meer kansen gecreëerd om in contact te komen met oorzaken van innerlijk lijden, en om aangesproken te worden op de eigen krachten. 

  • Er ligt een belangrijke klemtoon op niet-verbale therapie. In dans-, drama-, muziek-, bewegings- en beeldende therapie worden lagen van iemands persoon die vaak aan woorden ontsnappen, affectief aangeraakt.
  • In Elim worden drie denkkaders vertegenwoordigd door verschillende therapeuten: systeemtherapie, gedragstherapie en psychoanalyse. 
  • In het therapeutisch programma wordt per individu gezocht naar een passende combinatie van individuele en groepstherapie, van gesprekstherapie en niet-verbale therapie. 

Intensieve therapie vraagt rust en verstilling. Elim is een mooie en veilige plek in een groene omgeving waar mensen dag en nacht verblijven. Ze worden er met zorg en respect bejegend. Tijd is een belangrijke waarde in Elim.

In elim vindt men andere mensen als lotgenoten in het leven. Dit geldt voor de medecliënten, maar ook voor de medewerkers van Elim, die zichzelf in deze context zien. Bij beleidsbeslissingen wordt telkens in gedachten gehouden hoe men zelf bejegend zou willen worden. 

Elimart

Kunst kan een psychotherapeutisch proces ondersteunen en bevruchten. Kunst geeft immers vorm aan ongevormde gevoelens, biedt herkenning, troost, nieuwe perspectieven en kan uitnodigen tot dialoog. Onder de noemer elimart wordt hiervoor ruimte gecreëerd.