Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doel van de behandeling in Elim is een fundamentele verandering teweegbrengen in hoe men naar zichzelf kijkt of zich verhoudt tot de ander en tot het leven. Vermits een verandering beoogd wordt in diepgewortelde en vaak jarenlang aanwezige dynamieken, vraagt een dergelijk proces de nodige tijd. De behandeling duurt een half jaar tot een jaar en is meestal een aanzet tot een proces dat verder doorloopt na Elim. 

Psychotherapie is geen toevallige, geïmproviseerde onderneming zoals een goed gesprek met een familielid of vriend. Bepaalde voorwaarden en regels creëren een kader, zodat een therapeutische relatie kan ontstaan waarbinnen het veilig genoeg is om te spreken, te denken, te voelen en te experimenteren. 

Vaak is psychotherapie zowel een belastend als deugddoend proces dat intense emoties met zich meebrengt. De manier waarop mensen deze emoties verwerken, kan erg verschillen. Sommigen zullen de rust van hun kamer of de natuur opzoeken, anderen verlangen naar gezelschap en nog anderen willen praten over wat er gebeurt tijdens de therapie, over wat ze denken of voelen. Voor al deze behoeften is er in Elim tijd en ruimte.

Erkende theoretische invalshoeken en methodieken

Elim biedt psychotherapie vanuit verschillende erkende theoretische invalshoeken en methodieken. Op die manier worden ruime kansen gecreëerd om in contact te komen met innerlijk lijden en met de oorzaken ervan. Zo worden ook op verschillende terreinen mogelijkheden geopend om voeling te krijgen met eigen krachten. 

Uit internationaal onderzoek volgt grote consensus over het feit dat de effectiviteit van psychotherapie bepaald wordt door een complex samenspel van factoren. Tot deze factoren behoren elementen die alle effectieve vormen van therapie gemeen hebben (zoals het geven van hoop en steun). Er zijn ook factoren die specifiek zijn voor een bepaalde therapeutische strekking of methode (zoals het zich richten op het krijgen van inzicht in zich herhalende relationele patronen, of de klemtoon op voelen wat er in het lichaam gebeurt). Daarnaast spelen cliënt- en therapeutfactoren een rol en de relatie die zich tussen beiden ontwikkelt.

Specifieke noden en affiniteiten van elke afzonderlijke cliënt

Omwille van de complexiteit van het samenspel van al deze elementen kiest Elim ervoor een breed aanbod aan te bieden, waarin al deze factoren tot hun recht komen. De kans tegemoet te kunnen komen aan de specifieke noden en affiniteiten van elke afzonderlijke cliënt wordt zo vergroot. In het proces van afstemming is de cliënt een betrokken medespeler in het vormgeven van het therapieprogramma. Zijn of haar geloof en vertrouwen in de geboden behandeling is immers in belangrijke mate bepalend voor het welslagen ervan. De houding van het behandelteam blijft doorheen het proces open en creatief-zoekend.