Overslaan en naar de inhoud gaan

Onder curatorschap van Rob Bruyninckx wordt tweemaal per jaar een kunstenaar uitgenodigd om te exposeren in Elim.

Tijdens de winterperiode wordt de expositieruimte gebruikt. Dit is een ‘box in a box’ waar de geselecteerde werken optimaal tot hun recht komen. De tentoonstelling is meestal intimistisch van aard. In de zomer toont Elimart niet alleen werken binnen, maar zo mogelijk ook in de tuin van Elim. De kunstwerken worden met de grootste zorg omringd en zijn er in de eerste plaats voor de patiënten van Elim, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. De looptijd van de expo’s is ongeveer vier maanden.

Bij de inhuldiging van een nieuwe tentoonstelling worden patiënten, ex-patiënten en hun familie uitgenodigd, alsook verwijzers. Voor ex-patiënten en het team van Elim is dit een fijn moment van weerzien en gedachtenwisseling.

Naar aanleiding van de tentoonstelling krijgen patiënten de gelegenheid om in dialoog te gaan met de kunstenaar over de inhoud en de keuze van zijn of haar werk, en wat het oproept, al dan niet in relatie tot het therapeutisch proces.

Hier volgt een overzicht van de kunstenaars die doorheen de jaren in Elim tentoonstelden. De eerste affiche is een aankondiging van de huidige tentoonstelling.