Opname op Oever en Steiger is kortdurend. Dit kan variëren van enkele dagen tot maximum enkele weken. Soms kan een opname enkele dagen al helpen om een negatieve spiraal te doorbreken en even tot rust te komen.

Ondertussen verzamelt het team zoveel mogelijk info om noden en problemen zo goed mogelijk te begeleiden en samen bekijken welke zorgverlening verder nodig is en waar je hiervoor terecht kan. Dit wordt heel individueel bekeken.

Sommige mensen gaan na hun opname op Oever of Steiger weer naar huis. Anderen hebben nood aan een verdere behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis en nog anderen hebben voldoende aan ambulante therapie.

Voor de kortdurende behandeling op Oever en Dauw is er een maximumtermijn van drie maanden (inclusief observatieperiode).