Hoeveel kost mijn behandeling?

De informatie over de kosten verbonden aan de behandeling kan je nalezen bij ‘Hoeveel kost mijn behandeling’

Is er een afbetalingsplan mogelijk?

Ja, dit wordt in overleg met de maatschappelijk werker bekeken.

Wanneer komt de ziekenhuisfactuur?

Meestal in de tweede week van de maand.

Waarom moet ik als patiënt de factuur voor een gedwongen opname betalen?

Dit is wettelijk bepaald. Indien je bij een gedwongen opname met een ziekenwagen naar Bethanië wordt gebracht, zal je ook deze kosten moeten vergoeden.