Overslaan en naar de inhoud gaan
Vrouw kookt met app stap voor stap

Bethanië en studenten van Groep T ontwikkelden samen ‘Stap voor stap’, een innovatieve smartphone-applicatie voor mensen met geheugenproblemen. Via deze app kan je makkelijk digitale stappenplannen maken. Op die manier biedt de app structuur voor mensen met geheugenproblemen om zaken te ondernemen in het dagelijks leven, zoals koken, een elektrisch toestel gebruiken of de weg vinden. De app is heel eenvoudig in gebruik en kan op maat van de gebruiker worden ingezet. Op die manier wordt de zelfstandigheid van de gebruiker vergroot.

 

Video 'Stap voor stap'

App stap voor stap op smartphone

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze applicatie gebruikt. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Android-applicatie 'Stap voor stap' van Bethanië - afdeling Kadans. Door gebruik te maken van de applicatie geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Bethanië - afdeling Kadans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Soorten verzamelde gegeven

Onder het soort gegevens dat deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: microfoontoestemming en opslagtoestemming.
De gegevens worden door de gebruiker zelf aangeleverd en worden enkel lokaal op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Deze gegevens worden nooit naar de ontwikkelaars van de applicatie of naar derden verzonden.

De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze applicatie en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.

Apparaat toestemmingen voor toegang tot persoonsgegevens

Afhankelijk van het specifieke apparaat van de gebruiker kan deze applicatie bepaalde toestemmingen vragen die toegang geven tot de apparaatsgegevens van de gebruiker, zoals hieronder wordt beschreven.

Deze toestemming moet standaard door de gebruikers worden gegeven voordat toegang tot de betreffende informatie kan worden verkregen. Nadat toestemming is gegeven, kan de gebruiker deze toestemming ook op elk moment weer intrekken. Gebruikers kunnen deze toestemmingen intrekken via de apparaatinstellingen.

De precieze procedure voor het beheren van de app-toestemmingen kan afhangen van het apparaat en de software van de gebruiker. 

Let erop dat het intrekken van de toestemmingen gevolgen kan hebben voor het correct functioneren van deze applicatie.

Als de gebruiker een van de hieronder aangegeven toestemmingen geeft, kunnen de betreffende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i.e. geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd) door deze applicatie.

Microfoontoestemming

Wordt gebruikt voor toegang tot en vastleggen van microfoonaudio vanaf het apparaat van de gebruiker.

Opslagtoestemming

Wordt gebruikt voor toegang tot gedeelde externe opslag, waaronder het lezen of toevoegen van bestanden.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De gegevens die worden gegenereerd met behulp van de microfoontoestemming worden enkel en alleen lokaal op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en worden in geen enkel geval naar de ontwikkelaars van de applicatie of naar derden doorgestuurd. De geluidsopnames zullen steeds enkel te beluisteren zijn door de gebruiker van de applicatie. Het enige doel van de geluidsopnames is dat de gebruiker deze op een later tijdstip, bv. tijdens het bekijken van een stappenplan, kan herbeluisteren.

Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om het anonimiseren hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. Je dient jouw verzoeken hiertoe te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden je aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan de pagina aangegeven. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze applicatie niet verder te gebruiken.

Informatie over dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid.

Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacybeleid van Bethanië - afdeling Kadans en specifiek 'Stap voor stap', kan je ons benaderen via onderstaand contactformulier:

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de betrokkene naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze applicatie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de eigenaar van deze applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze applicatie

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld.