Om de inspraak en participatie van bewoners te verhogen, worden naast alle directe contacten tussen bewoners en begeleiders structureel een aantal inspraakmomenten voorzien:

  • Individueel heeft de bewoner de regie over zijn of haar persoonlijk plan. Minstens jaarlijks wordt dit plan samen met hem/haar en eventueel iemand uit de context besproken op het multidisciplinair bewonersoverleg.
  • Tijdens de huisvergaderingen bespreken bewoners en begeleiding samen het groepsgebeuren binnen een woning.
  • De buurtbegeleiding organiseert regelmatig een vergadering over gemeenschappelijke zaken tussen bewoners van studio’s in hetzelfde gebouw.
  • De bewonersraad komt tweemaandelijks samen. Deze raad heeft een adviesfunctie naar het beleid toe. Iedere bewoner is welkom. Thema’s die meerdere bewoners of de werking in het algemeen aanbelangen zoals rookbeleid, huisdierenbeleid, aanpassingen huishoudelijk reglement,… worden samen besproken. Zowel bewoners als begeleiders kunnen thema’s aanbrengen. Het is de bedoeling om tot concrete afspraken te komen.

    ‘Sinds de bewonersraad bestaat, zijn er toch al een aantal voorstellen van de bewoners verwezenlijkt.’

    ‘De bewonersraad is een interessant gegeven voor de bewoners om hun mening, vragen en opmerkingen over allerlei zaken kwijt te kunnen, zodat er samen naar oplossingen kan gezocht worden. Het is een plaats waar oproepen naar alle bewoners kan gedaan worden.’