• Individueel wordt de mening van bewoners bevraagd tijdens het multidisciplinair bewonersoverleg.
  • Tijdens de huis- en afdelingsraden bespreken we samen met de bewoners het groepsgebeuren per woonvorm.
  • Maandelijks wordt er een vrije tijdsraad georganiseerd. Hier worden activiteiten geëvalueerd en nieuwe plannen gemaakt.
  • De PVT-bewonersraad wordt geleid door onze ervaringswerker. Deze raad heeft een adviesfunctie naar het beleid. Verschillende zaken kunnen besproken en bekrachtigd worden op de bewonersraad, zoals wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Ook de directie van pvt De Landhuizen is aanwezig op de bewonersraad. Ook zij kan agendapunten aanbrengen waarop bewoners en hulpverleners samen kunnen nadenken.

    ‘Sinds de bewonersraad bestaat, zijn er toch al een aantal voorstellen van de bewoners verwezenlijkt.’

    ‘Iedereen wordt behandeld op dezelfde wijze, er is geen voorzitter of ondervoorzitter. Er komen oplossingen voor problemen en voorstellen. Afspraken voor de volgende bewonersraad worden tijdens de bewonersraad gemaakt en de datum en het verslag verschijnen in 't Boekske.’

    ‘De bewonersraad is een interessant gegeven voor de bewoners om hun mening, vragen en opmerkingen over allerlei zaken kwijt te kunnen, zodat er samen naar oplossingen kan gezocht worden. Het is een plaats waar oproepen naar alle bewoners kan gedaan worden.’