Overslaan en naar de inhoud gaan
Een vrouw en een man doen een praatje in de zetel

Bezoekuren De Sprong en De Landhuizen

Bezoek is elke dag welkom. Bewoners kunnen vrij kiezen wanneer ze bezoek ontvangen.

Familiegesprekken

We willen graag dat familie zich welkom voelt in beschut wonen De Sprong en zich betrokken kan voelen bij de individuele begeleiding van de bewoner. We zoeken samen met de bewoner en u uit hoe dit vorm kan krijgen. Binnen de drie maanden na aankomst word je door de woonbegeleiders gecontacteerd om kennis te maken. Indien gewenst, kunnen nadien ook verdere gesprekken gepland worden.

In het psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen is dit binnen de zes maanden na opname. Indien gewenst, worden nadien verdere opvolgingsgesprekken gepland. Ook gesprekken met de psychiater of psycholoog zijn mogelijk.

Familieavonden

Op regelmatige basis organiseren we familieavonden over thema’s zoals herstelgericht werken, herstel voor families, eindelevensvragen, ... Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Stuurgroep familie

Beschut wonen De Sprong en psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen hebben samen een stuurgroep familie, bestaande uit een aantal woonbegeleiders, de coördinator en directie. Wat is het doel van deze stuurgroep?

 • Familie meer en actief betrekken bij het individuele hersteltraject van hun familielid in beschut wonen of het psychiatrisch verzorgingstehuis.
 • Via praat- en infoavonden familie de kans geven zich te informeren over de werking, de visie en het bestaande aanbod voor familie binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • Elkaar ontmoeten tijdens informele contacten en georganiseerde familieactiviteiten om zo de betrokkenheid te vergroten bij het individuele begeleidingstraject, de algemene werking en om contacten met andere familieleden mogelijk te maken.

Heb je interesse om de stuurgroep familie te vervoegen als bewoner of familielid? Graag zelfs! Spreek er zeker over met iemand van de begeleiding.

Tekstperiment

Vier keer per jaar ontvang je het Tekstperiment, een magazine over het leven in psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen en beschut wonen De Sprong.

Je krijgt als nieuw familielid een jaar lang het Tekstperiment. In dat jaar wordt er jou gevraagd om via mail of via een inschrijfstrook te bevestigen of je het boekje nog langer wenst te ontvangen. Ontvang je het boekje nog niet, spreek dan gerust iemand van begeleiding aan om jouw adres te laten toevoegen. Het Tekstperiment kan ook via mail bezorgd worden.

Feesten

We organiseren heel wat informele ontmoetingsmomenten om ontmoeting tussen familie, bewoners en begeleiding te stimuleren.

 • doedeMEE

  Enkele keren per jaar wordt er ook een extra activiteit aangeboden zoals een muziek-optreden, een dansvoorstelling, workshops, … in het psychiatrisch verzorgingstehuis.

 • Nieuwjaarsreceptie

  Elk jaar organiseren pvt en beschut wonen een nieuwjaarsreceptie.

 • Zomerfeest

  Elk jaar organiseert beschut wonen een zomerfeest.

 • Groot Landhuizenfeest

  Pvt organiseert ook tweejaarlijks het Groot Landhuizenfeest, een ontmoetingsnamiddag voor bewoners, familie en hulpverleners.

 • Kerstmarkt

  Jaarlijks neemt pvt deel aan de Zoerselse kerstmarkt. Bij een hapje en een drankje worden er producten aangeboden die door de bewoners zelf gemaakt werden.

Waar kan je nog terecht?

Heb je een familielid met een psychische kwetsbaarheid? Je bent niet alleen. Waarschijnlijk hebben jullie al een hele weg afgelegd voor er begeleiding of behandeling is opgestart. Misschien heb je zelf ook een moeilijke periode achter de rug, of zit je er nog middenin. En net als vele lotgenoten kun je wellicht steun gebruiken. Daar is helemaal niets mis mee.

Om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet je immers ook goed zorgen voor jezelf. Dat is heel erg nodig. Waar kan jij verder terecht?

Familieverantwoordelijke in pvt De Landhuizen

In psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen is er een verantwoordelijke voor de familiewerking aangesteld.